söndag 10 februari 2008

Experimentböcker: ljus, luft och vatten med mera

Experimentböcker kan man väl inte få för många av på förskolan? Ibland kan de vara för svåra att läsa med barnen, de lämpar sig istället för pedagogerna att hitta roliga saker att pröva och testa med barnen, men åter andra tål att läsa och diskutera ihop.

99 roliga experiment av Elke Danneker

Innehåller experiment med luft, vatten, sinnena, elekricitet, ljus och naturkrafter. Dessutom några magiska tricks som osynligt bläck och konsten att gå genom ett pappersark.
Låna 99 roliga experiment?Egna experiment med ljud och ljus av Jack Challoner

Enklare bok som man även kan läsa med barnen. Lite bakgrund till experimenten och varför man skall göra dem. Hur kommer det sig att ljus och ljus rör sig? Hur kan man få fram olika toner? Det finns både vitt och färgat ljus, hur kan det vara så?
Låna Egna experiment med ljud och ljus?

Spännande experiment av Hermann Krekeler

Den här kan man också läsa med barnen, både förklaringar till naturkrafter och experiment. När börjar det regna? Åt vilket håll ligger norr? Gör trollgodis och skapa en egen regnbåge. Innehåller både teckningar och fotografier.
Låna Spännande experiment på biblioteket?


Luft, ljus och vatten av Mary-Jane Wilkins
Vad består luften av? Vad är ekon? Hur uppkommer skuggor? Vart tar vattnet vägen när det kokar? Kan vatten rinna uppåt? Dessa och många fler frågor svarar författaren på, och till många av frågorna och svaren finns experiment man kan göra. Alla frågor lämpar sig inte för förskolan kanske, men några pärlor kan man allt hitta här.
Låna Luft, ljus och vatten på ditt bibliotek?

Kul att kunna om vatten av Brenda Walpole
Inte den nyaste boken i genren (1987), men det är ju egentligen inga nya grejer det handlar om! Eller vad sägs om fruset eller rinnande vatten, vattenytan - hur funkar den? Vad flyter och vad sjunker? Även här är en del lite för komplicerat för förskolebarnen medan andra delar passar utmärkt.
Låna Kul att kunna om vatten?

Vatten (Barn forskar) av Hilary Devonshire

Den kanske enklaste boken av de här presenterade experimentböckerna. Vatten rinner och vatten är vått. De riktigt grundläggande fakta tas upp här och visas exempel på i de pedagogiskt beskrivna (både foton och teckningar) experimenten.
Låna Vatten?

I den här serien Barn forskar finns också om luft, ljus, rörelse.

Inga kommentarer: